1920-2020

Projekt logotypu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920.

Zobacz również: